Chống lún nghiêng nâng nhà
  • 0939 202 435

Tin tức

Hiện một số hộ có điều kiện tại đây cũng đã cho xây dựng, nâng lại nền nhà cao hoặc bằng hơn so với mặt đường. Bên cạnh đó còn nhiều hộ không đủ điều kiện để “chạy” theo đường đành phải chịu trận với cuộc sống hằng ngày.

Bà Võ Thị Như Nương (nhà số 574/2, đường Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân) than thở: “Từ ngày làm đường, đời sống bà con ở đây bị đảo lộn. Cứ vài năm đường này lại nâng, nhà của tôi cũng theo không kịp với đường. Hồi 6 năm trước cũng đã nâng một lần thêm 6 tấc. Bây giờ con đường lên cao hơn cả mét nhưng giờ nhà tôi chỉ nâng lên được khoảng 4 tấc nữa thôi”.

ĐỐI TÁC

    Ý KIẾN PHẢN HỒI