Chống lún nghiêng nâng nhà
  • 0939 202 435

Tin tức

Con đường hiện đang trong quá trình trải đá chờ tráng nhựa. Con đường được nâng cao đã lấp gần như phân nửa cửa ra vào của người dân. Mỗi lần có người ra vào phải bước, chòm lên phía trước rất khó khăn. Thậm chí, có nhà còn không thể dắt để xe máy của mình vào trong được mà phải gửi ở nơi khác

ĐỐI TÁC

    Ý KIẾN PHẢN HỒI