Chống lún nghiêng nâng nhà
  • 0939 202 435

Tin tức

Bên cạnh đó, người dân cũng lo sợ khi đến mùa mưa nhà thấp nước sẽ tràn từ đường vào nhà gây cảnh ngập úng. Vì con đường này mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường thường xuyên gây ngập.

ĐỐI TÁC

    Ý KIẾN PHẢN HỒI